تاریخ انتشار : سه شنبه 19 دی 1391 - 10:45
کد خبر : 3291
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای متن اساسنامه اتحادیه داوران فوتبال بسته هستند

متن اساسنامه اتحادیه داوران فوتبال

متن اساسنامه اتحادیه داوران فوتبال

متن کامل این اساسنامه به شرح زیر است : ماده ۱- تعریف : در راستای تحقق اهداف عالی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و سازماندهی فعالیت داوران فوتبال در ایران، اتحادیه داوران فوتبال که در این اساسنامه به اختصار “اتحادیه” نامیده می شود تحت نظارت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد. اعضاء این

متن کامل این اساسنامه به شرح زیر است :

ماده ۱- تعریف :

در راستای تحقق اهداف عالی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و سازماندهی فعالیت داوران فوتبال در ایران، اتحادیه داوران فوتبال که در این اساسنامه به اختصار “اتحادیه” نامیده می شود تحت نظارت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد. اعضاء این اتحادیه ، داوران فوتبال حاضر در لیگ های فوتبال ایران و کلیه داوران بازنشسته فوتبال می باشند.

ماده ۲- اهداف :

۲.۱- نمایندگی حقوق و منافع مشروع داوران فوتبال در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، سازمان لیگ، کنفدراسیون فوتبال آسیا و سایر ارگانهای داخلی و بین المللی

۲.۲- ترویج و ارائه نقطه نظرات داوران در خصوص مسائل مربوط به فوتبال

۲.۳- مساعدت به “”داوران فوتبال” در بعد حرفه ای و شخصی و همفکری با آنان در جهت رفع مشکلات

۲.۴- مساعدت و همفکری به “داوران فوتبال”

۲.۶- ایجاد حسن رابطه بین اعضاء اتحادیه و گسترش اقدامات گروهی در جهت تسهیل گردش کار داوران عضو و کمک به کاهش هزینه‌های آنان با تمرکز بر اقدامات تخصصی ، تدوین روش‌ها و دستورالعمل‌های موثری که بنحوی با ارائه خدمات آنان ارتباط دارد

۲.۷- قبول داوری و حکمیت و وساطت در حل اختلافات تخصصی و ایفای نقش در پیشرفت‌های علمی و آموزشی و تخصصی داوران در ایران

۲.۸ – ارتباط با نهادهای ورزشی داخلی و خارجی

۲.۹- ترویج اقدامات خیرخواهانه و افتخاری، حسن رفتار بین اعضاء، احترام، حرفه ای گری،انسجام و یکپارچگی مابین اعضاء و دیگران

۲.۱۰- ایجاد تسهیلات رفاهی برای اعضاء همچون ایجاد صندوق بازنشستگی ، بیمه های عمر، صندوق ذخیره و تعاونی مسکن و تعاونی چند منظوره برای اجرای برنامه‌های سرمایه گذاری.

ماده ۳- وظایف و اختیارات اتحادیه :

۳.۱- استیفای حقوق و خواست‌های مشروع و قانونی اعضاء

۳.۲- جمع‌آوری اطلاعات و بررسی و تحقیق درباره مشکلات و شناخت نیازها و اولویت‌های مربوط به اعضاء

۳.۳- بررسی و نیازسنجی در حوزه‌های مختلف بمنظور ارتقاء سطح عملکرد داوران

۳.۴- تدوین آئین‌نامه‌های انضباطی ومقررات مربوط به رسیدگی به شکایات از اعضاء اتحادیه

۳.۵- اقدام و پیگیری قانونی علیه افراد حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت تا نتیجه گیری نهائی.

۳.۶- انعقاد قراردادهای جمعی به نمایندگی از اعضاء با سایر افراد و گروههای مرتیط با فوتبال ، قانونمندی، حمایت از منافغ استخدامی، حرفه ای و شخصی داوران فوتبال

۳.۷- ارتباط با نهادهای ورزشی داخلی و خارجی

۳.۸ – برقراری ارتباط تجاری پایدار با حمایت کنندگان مالی فوتبال

۳.۹ – معاضدت حقوقی به اعضاء اتحادیه

۳.۱۰ – کمک به اعضاء در انعقاد قراردادهای استخدامی مناسب

۳.۱۱ – کمک در بیمه کردن اعضاء در مقابل حوادث و سوانح، اعطای وام و حقوق بیکاری ، بازنشستگی و سختی کار

۳.۱۲ – کمک به اعضاء که بعد از بازنشستگی از فوتبال بتوانند شغل مناسبی یافته و زندگی درخوری داشته باشند

۳.۱۳ – تضمین فرصت های مساوی و بدون تبعیض برای اعضاء

۳.۱۴ – عضویت در انجمن های بین المللی و حهانی مربوط به داوران و فعالیت در چارچوب اهداف عالیه اینگونه انجمن ها.

ماده ۴- تعریف عضویت :

۴.۱- داوران رسمی فوتبال که در لیگ برتر و لیگ دسته اول و داوران بازنشسته که به کار مربیگری، سرپرستی و مدیریتی نپرداخته اند اعضاء «اتحادیه» خواهند بود.

۴.۲ – کلیه داوران تابع شرایط و مقررات و آئین نامه‌های مصوب اتحادیه خواهند بود.

ماده ۵- منابع مالی :

۵-۱- ورودیه ، که هر داور یکبار و برای ورود به اتحادیه می‌پردازد ؛

۵-۲- حق عضویت سالیانه ؛

۵-۳- دریافت کمک اختیاری مالی از دیگر سازمانها ، ارگانها؛

۵-۴- سایر منابع.

ماده ۶- ارکان اتحادیه :

۶.۱- مجمع عمومی

۶.۲- هیئت مدیره

۶.۳ – بازرسان

ماده ۷- مجمع عمومی :

۷.۱ – مجمع عمومی ؛ عالیترین مرجع تصمیم گیری در «اتحادیه» می‌باشد که بصورت عادی یا فوق‌العاده و با حضور اعضاء اصلی اتحادیه تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی سالی یکبار در سه ماهه اول هر سال و پس از پایان مسابقات و در پی اطلاع رسانی موثر تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضاء و جهت تصویب هر پیشنهاد رأی موافق اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه ضروری است. درصورتیکه در دعوت اولیه تعداد حاضران به حد نصاب نرسد جلسه دوم پس از اطلاع رسانی موثر به فاصله پانزده روز تشکیل شده و با هر تعداد حاضر رسمیت خواهد یافت.

ماده ۸- وظایف مجمع عمومی:

۸.۱- تعیین خط مشی کلی اتحادیه و تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه و ارائه آن به «مجمع» جهت تائید نهایی ؛

۸.۲ – انتخاب و عزل هیئت مدیره و بازرسان ؛

۸.۳- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسان ؛

۸.۴- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره ؛

۸.۵ – تصویب ترازنامه و بودجه اتحادیه ؛

۸.۶ – تعیین نوع اطلاع رسانی.

ماده ۹- مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان با رعایت تشریفات و اطلاع به کلیه اعضاء ، با یکی از شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

۹.۱ – با درخواست هئیت مدیره یا بازرسان ؛

۹.۲- با درخواست حداقل یک پنجم اعضاء اتحادیه.

تبصره ۱- دعوت برای مجمع عمومی فوق‌العاده حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل و پس از اطلاع رسانی ، انجام خواهد شد.

تبصره ۲- احراز رسمیت تصمیمات مجمع فوق‌العاده ، همان شرایط مجمع عمومی عادی خواهد بود.

ماده ۱۰- مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره ۳- متقاضیان نامزدی برای هیئت مدیره ، موظف هستند یک ماه قبل از انتخاب مجمع عمومی ، درخواست کتبی خود را به «مجمع» اعلام کنند ؛ فهرست نهایی را ، «مجمع» یک هفته قبل از برگزاری مجمع بطریق مقتضی به اطلاع تمامی اعضاء خواهد رساند.

ماده ۱۱- هیئت مدیره پس از مجمع عمومی فوق‌العاده ، عالی ترین رکن ” اتحادیه” بوده و مسئول اداره اتحادیه در حدود مقررات این اساسنامه و آئین نامه‌های مربوط و مجری مصوبات مجمع عمومی می‌باشد.

ماده ۱۲- تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره ، وظایف و اختیارات :

۱۲.۱- اعضای اصلی هیئت مدیره نه نفر و اعضای علی البدل ۲ نفر می باشندکه شامل ۵ داور فعال و ۴ داور بازنشسته که از بین اعضاء اتحادیه برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است ؛وظایف هیئت مدیره شامل:

۱۲.۲- اجرای مصوبات مجمع عمومی عادی و فوق العاده ؛

۱۲.۳ – رسیدگی به گزارشها ، پیشنهادها ، اعتراض‌ها ، شکایات اعضاء و بازرسان و اتخاذ تصمیم درباره آنها ؛

۱۲.۴ – بررسی مسائل و موضوعاتی که در مسیر تحقق اهداف اتحادیه پیش می‌آید و تعیین راه حل‌های عملی و اجرایی مناسب ؛

۱۲.۵ – گزارش عملکردها به مجمع عمومی ؛

۱۲.۶- دعوت برای تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده ؛

۱۲.۷- رسیدگی به ترازنامه‌های مالی اتحادیه برای طرح و تصویب در مجمع عمومی ، پرداخت دیون و وصول مطالبات و افتتاح حساب بانکی ؛

۱۲.۸ حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول ، انجام تشریفات قانونی تعقیب امور قضایی و مالیاتی و ثبتی ، در کلیه مراحل در محاکم ، تعیین داور و وکیل و عزل آنان ، قطع و فصل دعاوی اتحادیه از طریق سازش ، درصورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به شخص ثالث اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ؛

تبصره ۴- بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم مجمع عمومی است ، به نام اتحادیه انجام دهد.

تبصره ۵: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع اساسنامه اتحادیه دارا می‌باشد.

۱۲.۹ – کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور با امضای رییس هیئت مدیره به اتفاق نایب رییس یا دبیر یا خزانه‌دار اتحادیه همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود.

۱۲.۱۰ – دبیر اتحادیه در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می‌گردد، نماینده اتحادیه محسوب شده و از طرف اتحادیه حق امضاء دارد.

۱۲.۱۱ – هیئت مدیره می‌تواند از بین اعضای واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه، کمیته‌های تخصصی اتحادیه را تشکیل دهد.

۱۲.۱۲ – تصمیمات متخذه در کمیته‌های تخصصی پس از تصویب در هیئت مدیره قابل اجرا است.

۱۲.۱۳- اعضای هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و بین اعضای اصلی یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس و یک نفر را به عنوان دبیر و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد.

۱۲.۱۴ – هیئت رییسه اتحادیه از رییس هیئت مدیره، نایب رئیس، دبیر و خزانه دار تشکیل می‌گردد. و رئیس هیئت مدیره رییس اتحادیه محسوب می‌شود و اداره جلسات را به عهده خواهد داشت و کلیه مکاتبات رسمی به ارگانهای حکومتی و دولتی و مشابه را به نمایندگی از طرف هیئت مدیره امضا خواهد نمود.

تبصره ۶: جلسات هیئت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

تبصره ۷: شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا پنج جلسه متوالی در حکم استعفاء و عزل عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۸: در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده، به جای عضو اصلی فعالیت خواهد نمود.

تبصره ۹: هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب هر هفته یک بار تشکیل خواهد داد، بنابه ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد.

۱۲.۱۵ – نایب رییس هیئت مدیره تدوین یکساله کلیه برنامه‌های اجرایی اتحادیه برای تصویب در هیئت مدیره و ابلاغ آن برای اجرا و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و امضا مکاتبات رسمی اتحادیه و اداره جلسات هیئت مدیره در غیاب و عدم حضور رییس هیئت مدیره را عهده‌دار خواهد بود.

۱۲.۱۶ – دبیر هیئت مدیره که دبیر اجرایی اتحادیه محسوب می‌شود، تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره و مجمع را از طریق سازمان اجرایی (کارمندان استخدامی) که مجوز استخدام آنها را از هیئت مدیره کسب نموده است به اجرا می‌گذارد. اتخاذ تصمیمات و صدور دستورات اداری و اجرایی و انجام پیگیری‌ها و امضا مکاتبات لازم، تهیه و گزارش برای هیئت مدیره و تنظیم دستور کار و تهیه صورت جلسه‌ها بر عهده دبیر خواهد بود.

۱۲.۱۷ – خزانه‌دار هیئت مدیره خزانه‌دار اتحادیه محسوب می‌شود و علاوه بر امضا اسناد رسمی و بهادار و تعهد آور بهمراه رییس هیئت مدیره و مهر اتحادیه امضا کلیه مکاتبات لازم در حوزه فعالیت مقرر، مسئولیت برنامه ریزی مالی و بودجه بندی سالانه و پی‌گیری و وصول حق عضویت‌ها و کمک‌های مالی مردمی و دولتی را به نحو مقتضی و کنترل هزینه‌های اتحادیه و نیز تهیه دفاتر روزنامه و کل و آماده نمودن اظهارنامه مالیاتی اتحادیه و ارائه آن به سازمان مالیاتی کشور در موعد قانونی از طریق کادر اجرائی مالی به مورد اجرا خواهد گذاشت.

تبصره ۱۰: تجدید انتخاب افراد مزبور در سال بعد بلامانع است.

تبصره ۱۱: رییس هیئت مدیره رییس اتحادیه محسوب شده. تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره، را به عهده داشته و مکاتبات رسمی را به نمایندگی از طرف هیئت مدیره امضا خواهد نمود.

تبصره ۱۲: تشکیل و اداره جلسات در غیاب و عدم حضور بموقع رییس به ترتیب به عهده نائب رئیس و دبیر اتحادیه خواهد بود.

تبصره ۱۳: دبیر هیئت مدیره که دبیر اتحادیه نیز محسوب می‌شود، تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره و مجمع را، از طریق سازمان اجرایی که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، به اجرا می‌گذارد. اتخاذ تصمیمات و صدور دستورات اداری و اجرایی و مالی، انجام پیگیری‌ها و امضا مکاتبات لازم، تهیه گزارش برای هیئت مدیره و تنظیم دستور کار و تهیه صورتجلسات بر عهده دبیر می‌باشد.

تبصره ۱۴: سایر اعضای هیئت مدیره نیز علاوه بر مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، مسئولیت اجرای بخشی از وظایف هیئت مدیره را با هماهنگی دبیر و طبق آیین‌نامه داخلی که به تصویب هیئت مدیره ‌می‌رسد، بر عهده خواهد گرفت.

۱۲.۱۸ – هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود انتخابات هیئت مدیره جدید را برگزار نماید و نتیجه را یک هفته قبل از پایان تصدی خود به مجمع اعلام نموده و تا انتخاب هیئت مدیره جدید و وظایف محوله را انجام دهد و برای تنظیم جریان امور اتحادیه اختیارات خود را اعمال نماید.

۱۲.۱۹ – آیین نامه‌های اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و با اطلاع مجمع عمومی قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱۳: مجمع عمومی عادی ۱ نفر را به عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.

تبصره ۱۵: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۴: وظایف بازرس و بازرسان

۱۴.۱-بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی اتحادیه و گزارش برای مجمع عمومی.

۱۴.۲- مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اتحادیه و تهیه گزارش عملکرد اتحادیه برای اطلاع مجمع عمومی.

۱۴.۳-گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

ماده ۱۵: کلیه اسناد و مدارک اتحادیه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان، بدون قید و شرط باید به وسیله هیئت مدیره اتحادیه، جهت بررسی در دسترس هیئت بازرسان قرار گیرد.

ماده ۱۶: بودجه اتحادیه از طریق جمع آوری هدایا و نیز حق عضویت اعضا تامین می‌شود.

۱۶.۱- انتشارات و دیگر منابع خدماتی با تصویب هیئت مدیره می‌تواند محلی برای تامین بودجه اتحادیه باشد.

ماده ۱۷: درآمد و هزینه‌های اتحادیه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت اطلاع به مجمع ارائه خواهد شد.

۱۷.۱- کلیه دفاتر مالی اتحادیه در مواقع مراجعه مامورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

۱۷.۲- سال مالی اتحادیه منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.

۱۷.۳- کلیه وجوه مازاد بر هزینه‌های اتحادیه در حساب مخصوصی به نام اتحادیه نزد یکی از بانک‌های رسمی کشور نگهداری خواهد شد.

ماده ۱۸: کلیه مدارک رسمی اتحادیه، پرونده‌ها و نوشته‌های رسمی در دبیرخانه اتحادیه نگهداری می‌شود، مکاتبات رسمی اتحادیه با امضا رییس هیئت مدیره و یا نائب رئیس و یا دبیر (در غیاب رییس هیئت مدیره) همراه با مهر اتحادیه خواهد بود.

تبصره ۱۶: مصوبات و صورت جلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۱۹: هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه و اعضای هیئت مدیره در صورتـی معتبر است که با تصویب مجمع عمومی باشد.

تبصره ۱۷: اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع مجمع برسد و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰: مجمع دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره تهیه و استفاده خواهد شد.

تبصره ۱۸: هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم اتحادیه مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۲۱: انتشار هرگونه نشریه پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می‌شود.

ماده ۲۲: با توجه به این که اتحادیه ماهیتاً غیر تجاری می‌باشد نمی‌تواند اعمال تجاری انجام دهد.

ماده ۲۳: در صورت انحلال اتحادیه، مجمع عمومی فوق‌العاده، هیئت تصفیه‌ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات اتحادیه نسبت به واگذاری اموال و املاک به کمیته داوران فدراسیون ویا اتحادیه مدیران فوتبال اقدام نماید.هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل جریان انحلال را جهت بررسی به مجمع ارسال دارد.

ماده ۲۴: این اساسنامه مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۸ تبصره می‌باشد.

 

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.