فولاد؛ تیمی که تاکتیکی گل می‌زند

فولاد؛ تیمی که تاکتیکی گل می‌زند

مصاف دیروز فولاد – گل گهر یک بازی تاکتیکی از سوی هر دو تیم بود و البته پر موقعیت که در نهایت میزبان و میهمان تنها یک بار از موقعیت‌های خود بهره بردند و بازی با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید.