مطلق‌زاده: انگار چند سال است در ملوان بازی کرده‌ام

مطلق‌زاده: انگار چند سال است در ملوان بازی کرده‌ام

محمود مطلق‌زاده در گفت‌وگو ، درباره جدایی‌اش از صنعت نفت آبادان گفت: با توجه به اینکه زمان رفتنم به خدمت سربازی رسیده بود باید از صنعت نفت جدا می‌شدم. برای این تیم در فصل جدید آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم بهترین نتایج را بگیرد. از طرفی خیلی خوشحالم که از یک تیم ریشه‌دار به یک تیم ریشه‌دار دیگر رفتم که هواداران متعصب و باشخصیتی دارد